ГРИЙН АЙ ЕООД е преводаческа агенция, лицензирана от МВнР и оторизирана да извършва официални преводи и легализации на документи за България и чужбина. Преводите се извършват от висококвалифицирани професионалисти – преводачи-лингвисти, както и от носители на езика. Благодарение на добре подбрания екип осигуряваме гарантирано качество на нашите услуги.

Прочети още

Ако вие сте професионален преводач с желание за развитие, или искате да работите по големи международни проекти, имате опит в сферата на преводите на документи на органите и институциите на Европейския съюз и отговаряте на изискванията на МВнР за заклети преводачи - НИЕ ВИ КАНИМ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ НАШИЯТ ЕКИП.

Прочети още

ГРИЙН АЙ ЕООД-ЗЕМЕДЕЛСКИ БРОКЕР

„ГРИЙН АЙ ЕООД“ – земеделски брокер се занимава с насочване и ориентиране на земеделски производители, както физически, така и юридически лица в сферата на земеделието и по-конкретно в сферата на биологичното земеделие. ГРИЙН АЙ работи с няколко оторизирани сертифициращи компании, които извършват контрол и сертификация на биологични продукти. Освен производители, които възнамеряват да се занимават единствено с биологично земеделие, има и такива  земеделски стопани, за чието участие в изпълнение на проекти по дадена мярка се изисква договор с такава компания. ГРИЙН АЙ може да Ви помогне и да Ви покаже най-добрия избор! Изберете нас, за да изберете правилното!

ГРИЙН АЙ може да Ви съдейства за всички видове курсове, които се изискват от ДФЗ като:

  1. Курс по Опазване компонентите на околната среда 
  2. Курс по Растителна защита – БАБХ на основание чл. 83
  3. 150 часов курс
  4. Курс по пчеларство
  5. Курс „Биологично земеделие“
  6. Курс „ОБЩА АГРОЕКОЛОГИЯ“

БИО РЕВОЛЮЦИЯ

Регламенти (ЕО) № 834/2007 и 889/2008, Наредба № 4
| |

Reglament_834_2007 Регламент (ЕО) № 834/2007 НА СЪВЕТА от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 Reglament_889_2008 Регламент (ЕО) № 889/2008 НА КОМИСИЯТА от 5 септември 2008 година... Още...

Що е Биоземеделие?
| |

Що е Биоземеделие? Производството на чисти, здравословни и с високо качество зеленчуци и плодове става все по-актуално. Същевременно много остро изпъкват въпросите за опазване на околната среда, нейното замърсяване и възстановяване. Приложението на някой технологии и използването на редица... Още...