Станете част от нашия екип, ако:

  • сте професионален преводач с желание за развитие;
  • искате да работите по големи международни проекти;
  • имате опит в сферата на преводите на документи на органите и институциите на Европейския съюз;
  • отговаряте на изискванията на МВнР за заклети преводачи.

Какво трябва да направите?

  • попълнете онлайн информационния формуляр по-долу;
  • или изпратете автобиография, копие от документи за езикова квалификация и препоръки (ако са налични) на имейл translate.greeneye@gmail.com.
[]
1 Step 1
Контактна Информация
Име и Фамилия
Рождена Дата
Роден Език
Адреснастоящ адрес
0 /
Тел. Номер
Образование и Квалификация
Средно ОбразованиеУчебно заведение, Населено място, Година на завършване
0 /
Висше ОбразованиеУчебно заведение, Населено място, Година на завършване
0 /
Професионална КвалификацияПериод, Учреждение, Длъжност
0 /
Друга Квалификация
0 /
Езикови Умения
Майчин Език
Езици, на които превеждате
0 /
Личен Компютър
Офис Пакет
Друг Софтуер
0 /
Заклет преводач ли сте?
Устни Преводи
Симултантни Преводи
Консекутивни Преводи
Експресни Преводи
Колко страници на ден превеждате?
Работите ли през уикенда
Пътувате ли служебно в България?
Пътувате ли служебно в чужбина?
Previous
Next